• Prikupljanje

  Šta treba da znate, šta da uradite. Korak po korak do prikupljanja

  Više...
 • Naša ponuda

  Dragi budući roditelji! Trenutno se nalazite u neopsivo lepom periodu i pred Vama su važne odluke vezane za budućnost vašeg deteta. Porođaj je šansa koja se nikad neće ponoviti da Vi raspolažete matičnim ćelijama Vašeg deteta. Mogućnost se prikupe I čuvaju matične ćelije, daje Vam priliku da raspolažete u potpunosti kompatibilnim uzorkom za potencijalne upotrebe. Continue Reading

  Više...
 • Barnijeva priča

  Barni je pre tri i po godine prerano rođen, a kasnije napadnut od strane neizlečive bolesti. Međutim , matične ćelije njegovog malog brata mogle su da ga izleče.

  Više...
 • Novosti

  Kriovum novosti i dešavanja

  Više...
 • Najčešća pitanja

  Treba Vam više informacija? Budite slobodni da nas kontaktirate!

  Više...

Evropska Banka Matičnih Ćelija Kriovum

Kriovum Banka matičnih ćelija i tkiva je akreditovana ustanova za pružanje medicinskih usluga.

Sa našim partnerom Krio Institut-om koji pripada Famicord grupi predstavlja 4. najveću Evropsku banku matičnih ćelija, 3. po rastu banaka matičnih ćelija.

Profesionalno iskustvo

- Iskustvo od 15 godina – međunarodno iskustvo – sa preko 70 000 uzoraka imamo veliko profesionalno iskustvo u zamrzavanju matičnih ćelija uz podršku stabilnih i pouzdanih laboratorijskih objekata. 

- AABB akreditacija od 2010. (American Association of Blood Banks) – AABB akreditacija propisuje stroge zahteve u pogledu manipulacije, obrade i čuvanja uzoraka i s toga će uzorci s aspekta kvaliteta biti prihvaćeni u celom svetu i biti korišćeni u bilo kom terapijskom centru.

- Kvalitet našeg rada dokazuju i sertifikati ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

- Tri uspešne transplantacije sa matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce samo u Mađarskoj:

 • Lečenje mijeloidne leukemije (alogena transplantacija, 2010.)
 • Lečenje limfoidne leukemije (alogena transplantacija, 2011.)
 • Lečenje aplastične anemije (alogena transplantacija, 2012.)

4 uspešne transplantacije sa mezenhimalnim matičnim ćelijama u saradnji sa timom u Famicord grupi, kod tri deteta i kod jedne odrasle osobe 2012.

Tehnologija

Prednosti  zatvorenog sistema I manuelne obrade uzoraka:

 • Omogućava uklanjanje greške nastale prilikom prikupljanja uzoraka (uklanjanje ugruška ili tkiva koji remete smrzavanje).
 • Dobije se više matičnih ćelija iz tih uzoraka nego kod automatizovanih sistema.
 • Posle zamrzavanja uzorak je bolje održiv  (u poređenju  sa onima iz automatizovanog sistema I kod zamrzavanja pune krvi)

Sigurnost

 • Svi uzorci matičnih ćelija izdvojenih iz krvi pučanika novorođenčeta su zamrznuti zajedno sa četiri testne bočice volumena  1,5ml. Tako se dobija mogućnost testiranja pre konačne upotrebe uzorka.
 • Mikrobiološko ispitivanje prikupljenih uzoraka iz majčine krvi nudi veću sigurnost sa aspekta upotrebljivosti uzorka. Roditelji dobijaju sveobuhvatnu informaciju o rezultatima tih testova.
 • Osim mikrobiološkog ispitivanja prikupljenih uzoraka takođe obavljamo virološke I bakteriološke testove krvi majke (uzete tokom porođaja) I obaveštavamo roditelje o rezultatima istih.
 • Preko našeg glavnog strateškog partnera, KRIO Instituta imamo podršku FamiCord Grupe i uzajamno osiguranje u pogledu sigurnog i dugoročnog skladištenja uzoraka.
 • Nema potrebe za kontinuiranim snadbevanjem električnom energijom, jer su uzorci  uskladišteni u pari tečnog azota. Ipak, celokupan sistem je spojen na neprekidni izvor napajanja.

Tačne i detaljne informacije

 • Ukoliko je količina izvađene krvi preko 120 ml (zajedno sa antikoagulansom) uzorak se automatski  skladišti u 2 vreće ( što predstavlja mogućnost korišćenja u dve različite svrhe i u različito vreme), bez dodatnih finansijskih troškova za roditelje.
 • Problematične uzorke pregleda stručnjak.
 • Dodatni testovi majčine krvi i uzorka (bakteriološki, serološki). Svi naši uzorci su detaljno testirani pre konačnog zamrzavanja, što je i naznačeno na svakom sertifikatu. Testiramo krv na: sifilis, hepatit B, hepatit C, HIV, CMV (HCMV).
 • VSEL safe tehnologija (zaštita VSEL matičnih ćelija) – sa ovom novom razvijenom tehnologijom veoma vredne ćelije (very small embryonic – like- to jest vrlo male, slične embrionalnim matičnim ćelijama, koje se mogu pretvoriti u svaki tip ćelija u organizmu ) su zaštićene u najvećem mogućem broju.
Naša laboratorija daje odobrenje za zamrzavanje samo onih uzoraka koji su prošli mikrobiološke I virološke testove, i koji odgovaraju standardu: minimum 2,5 x 10 miliona u broju matičnih ćelija. Uz nas su roditelji potpuno sigurni da je njihov uzorak upotrebljiv za transplantaciju.
TIM STRUČNJAKA KOJI POSTOJI ZBOG VAS!