• Prikupljanje

  Šta treba da znate, šta da uradite. Korak po korak do prikupljanja

  Više...
 • Naša ponuda

  Dragi budući roditelji! Trenutno se nalazite u neopsivo lepom periodu i pred Vama su važne odluke vezane za budućnost vašeg deteta. Porođaj je šansa koja se nikad neće ponoviti da Vi raspolažete matičnim ćelijama Vašeg deteta. Mogućnost se prikupe I čuvaju matične ćelije, daje Vam priliku da raspolažete u potpunosti kompatibilnim uzorkom za potencijalne upotrebe. Continue Reading

  Više...
 • Barnijeva priča

  Barni je pre tri i po godine prerano rođen, a kasnije napadnut od strane neizlečive bolesti. Međutim , matične ćelije njegovog malog brata mogle su da ga izleče.

  Više...
 • Novosti

  Kriovum novosti i dešavanja

  Više...
 • Najčešća pitanja

  Treba Vam više informacija? Budite slobodni da nas kontaktirate!

  Više...

Šta su matične ćelije i koje su njihove mogućnosti?

Matične ćelije su ćelije univerzalnog tipa koje su sposobne za neprestano samoobnavljanje, te imaju moć da stvaraju specijalne ćelijske linije.

Mogu se transformisati u bilo koji drugi vid ćelija, kao što su na primer krvne ćelije, srčane ćelije, ćelije kože ili nervne ćelije. Glavna uloga matičnih ćelija je da učestvuju u ponovnom stvaranju ili obnavljanju umrlih ili oštećenih tkiva i ćelija.

Matične ćelije uzete iz krvi pupčane vrpce, mogu odigrati glavnu ulogu u regeneraciji hematološkog sistema.Danas se ove ćelije koriste rutinski za lečenje oboljenja povezanih sa malignim tumorima, hematoloških bolesti i autoimunih bolesti, kao i za regeneraciju krvnih sudova. Slično tome, rezultati dobijeni u lečenju pacijenata koji su imali infarkt miokarda su jako ohrabrujući.

Matične ćelije koje su uzete iz krvi pupčane vrpce su procesuirane i uskladištene pod strogim laboratorijskim uslovima, zato čak i uzorci u manjim količinama su dovoljni da se izvrši uspešno lečenje.

Kako nastaju matične ćelije?

Sjedinjenjem jajne ćelije i spermatozoida pri začeću nastaje embrion. Tokom embrionalnog razvoja započinje specijalizacija, odnosno specifičan razvoj ćelija u različite pravce – sa ciljem stvaranja različitih tkiva i organa.

Međutim, specifičan razvoj u određeni pravac ne odnosi se na sve ćelije: mnoge od njih sačuvaju         ,, moć razvijanja u više pravaca,,. Ove ćelije su multipotentne matične ćelije, što znači da se pojavljivanjem, u odgovarajućoj sredini one mogu transformisati u određene tipove ćelija ili tkiva i time preuzeti njihove funkcije.

Podela matičnih ćelija prema poreklu

Embrionalne matične ćelije

Embrionalne matične ćelije primenjuju se usključivo u laboratorijama za embriološka, citobiološka ispitivanja. Njihova upotreba u terapijske svrhe zbog etičkih razloga nije dozvoljena.

Adultne (odrasle matične ćelije)

Adultne matične ćelije se mogu naći u organizmu čoveka (dece i odraslih) u koštanoj srži, u jetri, u tkivu pupčane vrpce, u krvi pupčane vrpce, u posteljici i drugim organima. Adultne matične ćelije su podvrgnute procesu starenja, što znači da vremenom gube svoju vitalnost.

Prema načinu izolacije delimo ih na dve grupe:

Matične ćelije iz koštane srži

Postoji mogućnost prikupljanja krvotvornih matičnih ćelija i kod zdravih odraslih osoba ukoliko se prethodno osoba tretira lekovima (tzv. Granulocytakolonia  – stimulacija). Bez sumnje ovaj tretman može izazvati i komplikacije, a nadalje ove matične ćelije će biti starije od onih koje se mogu dobiti kod rođenja deteta jer su već izložene uticajima spoljne sredine.

Krvotvorne (hematopoetične) matične ćelije

U najvećoj meri se nalaze u koštanoj srži i u umbilikalnoj krvi (krvi iz pupčane vrpce). Glavna uloga im je da regenerišu organe za formiranje krvi odakle im i potiče naziv: krvotvorne matične ćelije. Primarno mogu proizvesti crvena i bela krvna zrnca a samim tim i poboljšati imunitet. Istraživanja tokom poslednjih nekoliko godina došla su do novih saznanja u vezi sa krvotvornim matičnim ćelijama i utvrdilo se da nemaju samo ulogu u regeneraciji organa za formiranje krvi, već i u tretmanima imunološkog sistema, koriste se za gotovo sve vrste bolesti raka, u obnavljanju drugih tkiva (npr: srčani mišić, nervi i sl.).

Mezenhimalne matične ćelije

Poseduju sposobnost izgradnje mnogih tipova tkiva, imaju visok nivo moći za razmnožavanje i slab imunološki odgovor. Osim u pupčanoj vrpci i koštanoj srži, nalaze se i u masnoći. Dakle, one se nalaze u samoj pupčanoj vrpci (u želatinastom delu zvanom Wharton’s Jelly), i takođe pomažu u stvaranju krvnih ćelija, ali primarna funkcija im je da se diferenciraju i množe u ćelije koštanog, hrskavičavog, mišićnog i nervnog sistema.

U poređenju sa mezenhimalnim ćelijama iz koštane srži, Wharton’s  Jelly mezenhimalne matične ćelije imaju veću mogućnost množenja i brže rastu in vitro. Njihova upotreba sve više je nezaobilazna u obnavljanju i regeneraciji. Najčešće se koriste da se savlada GVHD sindrom i da se skrati vreme inkorporacije.

Matične ćelije iz tkiva pupčane vrpce i iz krvi pupčanika

Krv iz pupčane vrpce pored tkiva pupčanika je jedan od najbogatijih izvora matičnih ćelija u ljudskom telu, one su najvitalnije i najmlađe koje je danas moguće dobiti.
Prikupljanje matičnih ćelija je najjednostavnije (potpuno bezbolno, neinvazivno i bez ikakvog rizika) prilikom rođenja deteta i ne traje duže od 5 minuta.

Kao i sve aktivnosti koje uključuju krv iz pupčanika, prikupljanje se obavlja sa najvećom mogućom pažnjom i pod sterilnim uslovima – pomoću sterilnog kompleta za prikupljanje, sa sterilnim rukavicama i maskom. Naravno, prikupljanje krvi iz pupčanika ne utiče na postupak porođaja.

Bilo da je reč o prirodnom (vaginalnom) porođaju ili carskom rezu, prikupljanje krvi je moguće jer se krv uzima direktno iz pupčane vrpce.

Krv pupčanika u najvećem broju sadrži matične ćelije koje su krvotvorne ( hematopoetične). Tkivo pupčanika u najvećem broju sadrži matične ćelije koje su mezenhimalne.