• Prikupljanje

  Šta treba da znate, šta da uradite. Korak po korak do prikupljanja

  Više...
 • Naša ponuda

  Dragi budući roditelji! Trenutno se nalazite u neopsivo lepom periodu i pred Vama su važne odluke vezane za budućnost vašeg deteta. Porođaj je šansa koja se nikad neće ponoviti da Vi raspolažete matičnim ćelijama Vašeg deteta. Mogućnost se prikupe I čuvaju matične ćelije, daje Vam priliku da raspolažete u potpunosti kompatibilnim uzorkom za potencijalne upotrebe. Continue Reading

  Više...
 • Barnijeva priča

  Barni je pre tri i po godine prerano rođen, a kasnije napadnut od strane neizlečive bolesti. Međutim , matične ćelije njegovog malog brata mogle su da ga izleče.

  Više...
 • Novosti

  Kriovum novosti i dešavanja

  Više...
 • Najčešća pitanja

  Treba Vam više informacija? Budite slobodni da nas kontaktirate!

  Više...

Oboljenja koja se danas leče pomoću matičnih ćelija

U poslednjih nekoliko godina broj bolesti koji se mogu lečiti  ili će se uskoro moći tretirati matičnim ćelijama je doživeo neverovatnu ekspanziju.

Stanja i bolesti gde se mogu koristiti transplantacije matičnih ćelija

Leukemija – Leukemija je rak imunološkog krvnog sistema, napada bele krvne ćelije (leukocite)

Akutna leukemija

 • Akutna limfocitna leukemija (ALL)
 • Akutna mijeloidna leukemija (AML)
 • Akutna nediferencirana leukemija

Hronična leukemija

 • Hronična mijeloblastna leukemija (CML)
 • Hronična limfocitna leukemija (CLL)
 • Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML)
 • Juvenilna hronična mijelomonocitna leukemija (JMML)

Mijelodisplastični sindromi (Mijelodisplasija se ponekad zove pred – leukemijom)

 • Refractorna anemija (RA)
 • Refractorna anemija sa prstenastim sideroblastima
 • Refractorna anemija sa viškom blasta (RAEB)
 • Refractorna anemija sa viškom blasta u transformaciji (RAEB-T)
 • Hronična mijelomonocitna leukemija (CMML)

Limfomi (Limfoma je rak belih krvnih ćelija koji cirkuliše u krvi i u limfnim žilama)

 • Hodginova bolest
 • Non – Hodgkin limfom (Burkit limfom)

Anemije (Anemije su nedostaci ili malformacije crvenih krvnih ćelija – crvene krvne ćelije sadrže hemoglobin i prenose kiseonik u telu)

 • Aplastična anemija
 • Kongenitalna diseritropoetična anemija
 • Fankonijeva anemija
 • Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PNH)
 • Aplazija crvenih krvnih ćelija

Nasleđe abnormalnosti crvenih krvnih ćelija

 • Velika beta talasemija
 • Blackfan – Diamond anemija
 • Aplazija samo crvenih krvnih ćelija
 • Srpasta anemija

Nasleđene abnormalnosti trombocita (Trombociti su krvne ćelije potrebne za zgrušavanje krvi)

 • Amegakariocitoza / Kongenitalna trombocitopenija
 • Glanzmann trombastenija

Razni nasleđeni poremećaji imunološkog sistema – Združene teške imunodeficijencije (SCID)

Mijeloproliferativni poremećaji

 • Akutna mijelofibroza
 • Agnogena mijeloidna metaplazija (Mijelofibroza)
 • Policitemija vera
 • Esencijalna trombocitemija

Poremećaji fagocita (Fagociti su ćelije imunološkog sistema)

 • Chediak – Higashi sindrom
 • Hronična granulomatoza
 • Deficijencija aktina neurofila
 • Retikularna disgeneza

Rak koštane srži

 • Multipli mijelom
 • Leukemija plazma ćelija
 • Waldenstrom makroglobulinemija

Ostali oblici raka koji nisu vezani za krvni sistem

 • Neuroblastom
 • Retinoblastom

Osim gore navedenih bolesti u toku su terapije koje su u fazi istraživanja. To su bolesti za koje se pokazalo da tretmani matičnim ćelijama mogu biti korisni, ali da još uvek nisu usvojeni kao standardne terapije. To su na primer:

 • Lupus
 • Dijabetes tipa I
 • Cerebralna paraliza
 • Multipla skleroza (MS)
 • Cistična fibroza
 • Infarkt Miokarda
 • Rak dojke

Obnavljanje vida novom rožnjačom