• Prikupljanje

  Šta treba da znate, šta da uradite. Korak po korak do prikupljanja

  Više...
 • Naša ponuda

  Dragi budući roditelji! Trenutno se nalazite u neopsivo lepom periodu i pred Vama su važne odluke vezane za budućnost vašeg deteta. Porođaj je šansa koja se nikad neće ponoviti da Vi raspolažete matičnim ćelijama Vašeg deteta. Mogućnost se prikupe I čuvaju matične ćelije, daje Vam priliku da raspolažete u potpunosti kompatibilnim uzorkom za potencijalne upotrebe. Continue Reading

  Više...
 • Barnijeva priča

  Barni je pre tri i po godine prerano rođen, a kasnije napadnut od strane neizlečive bolesti. Međutim , matične ćelije njegovog malog brata mogle su da ga izleče.

  Više...
 • Novosti

  Kriovum novosti i dešavanja

  Više...
 • Najčešća pitanja

  Treba Vam više informacija? Budite slobodni da nas kontaktirate!

  Više...

Srčani zalisci nastali iz matičnih ćelija iz pupčane vrpce

Uz pomoć autolognog srčanog zaliska i veštačkog koronarnog suda, mogu se izbeći višestruki hirurški zahvati kod dece sa kongenitalnim (urođenim) srčanim manama.

Značajno velikom broju beba i dece sa urođenim srčanim manama neophodan je veštački srčani zalistak, veštačka koronarna arterija ili strano telo kako bi se rekonstruirali anatomski anomalni srčani zalisci. To se posebno odnosi na onu decu koja pate od Falotove tetrade ili od mana zaliska/arterije. Takvi pacijenti se danas zbrinjavaju korišćenjem stranog tela kao što je srčani zalistak ili veštačke arterije koje su napravljene od životinjskog tkiva, a sve je to povezano sa karakterističnim komplikacijama. Na primjer, bebe i manja deca sa urođenim srčanim manama rastu veoma brzo – ali to nije slučaj s njihovim zaliscima, i zato su neophodni višestruki hirurški zahvati. Zato nam je veoma bitno da što pre dođemo do jednog “idealnog srčanog zaliska” za takve pacijente, koji bi mogao biti doživotno ugrađen, koji će rasti kako raste pacijent i čiji će regenerativni kapaciteti biti uporedivi sa kapacitetima koje ima biološko tkivo.

Eksperimenti koje je sproveo Bruno Reichart, dr med*, Ralf Sodian, dr med, i njihov tim pri Univerzitetskoj bolnici u Minhenu nagoveštavaju put ka mogućem rešenju ovog problema. Doktori Reichart i Sodian su razvili autologni srčani zalistak iz matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce. U svojim novim istraživanjima (čiji su rezultati veoma dobro primljeni na prošlomjesečnoj konferenciji Američke asocijacije za srce u New Orleansu), matične ćelije su sakupili iz krvi pupčane vrpce, a zatim su izolovali relevantne ćelije. Kada je u pitanju rad dr Sodijana, ćelije su – nakon što su bile zamrznute otprilike tri mjeseca – posejane na osam struktura srčanog zaliska, a zatim su uzgajane u laboratorijskim uslovima. Rezultat je bio sledeći: ne samo da su ćelije preživele i razvile se, već su takođe proizvele važne elemente “ekstracelularne tečnosti”, to jest, onaj deo telesnog tkiva koji funkcioniše izvan ćelija i od suštinskog je značaja za funkciju i strukturu tkiva.

Tim dr Reicharta sa Sveučilišne bolnice u Minhenu (www.herzklinik-muenchen.de) sada ima za cilj otkrivanje urođenih srčanih mana u prenatalnom periodu pomoću ultrazvuka, kako bi roditelji mogli da se odluče da pohrane krv iz pupčane vrpce svog deteta na njegovom rođenju. Ovo će biti obavljeno na osnovu dogovora između Univerzitetskih bolnica u Minhenu i Erlangenu, kojim će se omogućiti, uz pomoć kompanije poznate kao Eticur, transportovanje krvi iz pupčane vrpce (koja se po pravilu baca) u Erlangen odmah nakon porođaja, gde će biti obrađena, testirana i čuvana. Ovo će, zauzvrat, omogućiti dr. Reichartu i njegovom timu da, u velike arterije i na druga mesta kod djece koja su obolela od urođenih srčanih mana, implantiraju autologne zamene za srčani zalistak i koronarni sud – a te zamene su nastale od sakupljenih ćelija. Izvesno odobrenje i druga pitanja u vezi s tim treba da dobiju svoje odgovore, kako bi se osiguralo da te, “po mjeri skrojene” proteze, mogu da se koriste bezbedno kako kod dece tako i kod tinejdžera. Ovaj projekat za sada, i već neko vreme, subvencionira Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje.

Za dodatne informacije (na nemačkom):
http://www.uniklinikum-muenchen.de
http://www.herzklinik-muenchen.de